Follow us on >
Follow us on >

Խաղաղաշինական կրթություն

Փորձագիտական ծառայություն․ Հասարակագիտության ուսուցչի ուսումնաօժանդան ձեռնարկի ստեղծման և ուսուցիչների վերապատրաստման  համար

 1. Ներածություն

1.1. Կազմակերպության մասին

Frontline Youth Network կամ Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում ՀԿ-ն երիտասարդական հարթակ է, որ միավարում և հզորացնում է մարզաբնակ և սահմանաբնակ երիտասարդներին։

Մեր տեսլականն է ունենալ կայուն խաղաղություն։

Մեր առաքելությունն է համախմբել և հզորացնել երիտասարդներին՝ ստեղծելով հնարավորություններ քաղաքական և սոցիալական կյանքում ներազդեցություն ունենալու համար։

Մեր արժեքներն են՝

 • խաղաղություն
 • բնապահպանություն
 • իրավահավասարություն
 • ներառականություն
 • մասնակցայնություն

Մեր մասին՝ www.frontlineyouth.net 

1.2. Ծրագրի մասին

«Խաղաղաշինական կրթություն Տավուշում» ծրագիրն իրականացվում է ՍԵՆԲ կողմից՝ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ ու «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շահերի պատպանության արշավի ենթադրամաշնորհի շրջանակներում։

Ծրագրի նպատակն է խրախուսել խաղաղության վերաբերյալ երիտասարդների վերաբերմունքային և վարքագծային փոփոխությունը։

Խնդիր 1՝ ինտեգրել կրթական համակարգում կոնֆլիկտի խաղաղ հաղթահարման և խաղաղաշինության մասին որակյալ այլընտրանքային բովանդակություն՝ երիտասարդներին տրամադրելով կոնֆլիկտի լուծման հիմնական հմտություններ և գործիքներ։

Խնդիր 2՝ փոխակերպել առկա խաղաղության պատմույթը (peace narrative)՝ դարձնելով այն ավելի որոշակի, մասնակցային, արդյունավետ՝ իրազեկելով և խրախուսելով երիտասարդների և կանանց ակտիվ ներգրավվածությանը խաղաղաշինական գործընթացներում։

Ակնկալվող արյունք՝

1.   հասարակագիտության ուսուցչի ոչ-ֆորմալ ուսումնաօժանդան ձեռնարկ հասանելի ՀՀ բոլոր դպրոցների համար (հանրակրթական դպրոցների քանակը՝ 1432),

2.  առնվազն 20 վերապատրաստված մասնագետ Տավուշի մարզի 4 համայնքներից

3.  ինտերակտիվ խաղ աշակերտների համար,

4. իրազեկվածության բարձրացման արշավ՝ ուղղված կանանց և երիտասարդների՝ խաղաղաշինական գործընթացներում մասնակցայնության խրախուսմանը (համաձայն՝ ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի 1325 «Կանայաք, անվտանգություն և խաղաղություն» բանաձևի և ազգային ծրագրի (գործող 2019-21) և «Երիտասարդներ, անվտանգություն և խաղաղություն» 2250 բանաձևի)։

Ակնկալվող ազդեցություն՝ խաղաղաշինության վերաբերյալ գիտելիքահեն մոտեցման խրախուսում ուսուցիչների շրջանում, երիտասարդների մասնակցայնության խրախուսում խաղաղաշինության գործընթացներում, համագործակցություն դպրոցների հետ, խաղաղության վերաբերյալ զրույցների ավելացում։

2. Փորձագիտական աշխատանք

 1. Կրթության և հասարակագիտության փորձագետ (2 անհատ)
 2. Կոնֆլիկտի և խաղաղության ուսումնասիրությունների փորձագետ (2 անհատ)

2.1 Պահանջվող որակավորումները

 • համապատսխան բարձրագույն կրթություն
 • տեղական և միջազգային փորձի իմացություն
 • 5 տարվա ոլորտային աշխատանքային փորձ
 • տեքստի հետ աշխատելու և ձեռնարկ մշակելու կարողություն
 • հայերենի գերազանց իմացություն
 • ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ կրթության փորձ
 • կանանց կամ երիտասարդների հետ աշխատելու փորձ

3. Պայմաններ

Ծառայության արժեքը՝ 250 հազար դրամ (ներառյալ հարկերը)

Ծառայությունը մատուցել՝ 60 օրերի ընթացքում (դեկտեմբեր 2021-փետրվար 2022)

 • ֆիզիկական հանդիպում (4 աշխատաժողով)
 • տեքստի հետ աշխատանք (20 էջ)
 • հեռավար աշխատանք (շաբաթական 10 ժամ)
 • թիմային աշխատանք 
 • այցելություն դեպի Տավուշ (ենթակա է հաստատման)

4. Դիմում

Բոլոր հետաքրքրված մասնագետները կարող են իրենց ինքնակենսագրականը ուղարկել [email protected] և [email protected] էլ․ հասցեներին։ Նշված չափանիշներին համապատասխանող մասնագետները կհրավիրվեն հարցազրույցի, որից հետո կսկսվի աշխատանքը։

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *