Follow us on >
Follow us on >

Դեսպանների ընդունելություն

Դեսպանների ընդունելություն

Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում ՀԿ-ն հայտարարում է դեսպանների ընդունելություն։

Դեսպանությունը նոր անդամակցության ձևաչափ է, որի մասին որոշումը հաստատվել է Ընդհանուր խորհրդի կողմից (2022թ․ օգոստոսի 9-10, տես՝ այստեղ

FYN դեսպանության ծրագիրը (#FYNAmbassadorProgram) 12-ամսյա կամավորական հնարավորություն է, որը ներգրավում է հայաստանաբնակ  մոտիվացված և տաղանդավոր երիտասարդներին՝ ուղղակիորեն աշխատելու իրենց համայնքներում՝ ընդլայնելու, հավաքագրելու, աջակցելու և կառուցելու երիտասարդական ակտիվիստական համայնք և աջակցելու խաղաղության օրակարգին:

Դեսպանի գործառույթներն են՝

 • մասնակցել FYN-ի և գործընկերների կողմից կազմակերպած միջոցառումներին,
 • նախաձեռնել եռամսյակում առնվազն մեկ միջոցառում (ցանկացած ֆորմատ),
 • աջակցել FYN որևէ աշխատանքային խմբի աշխատանքներին (հաղորդակցում, զարգացում և ֆոնդհայայթում, ցանցայնություն և գործընկերություն և ոչ միայն),
 • ներկայացնել FYN-ը տեղական և միջազգային հարթակներում:

Դեսպանի պորտֆոլիո՝

 • լինի 16-30 տարեկան, 
 • հայաստանաբնակ,
 • հետաքրքրված երիտասարդական ակտիվիզմով և առաջնորդությամբ,
 • լինի նախաձեռնող, մոտիվացված երիտասարդ,
 • տրամադրի շաբաթական 5-10 ժամ FYN կամավորական աշխատանքներին, 
 • լինի հետաքրքրված FYN հիմնական ուղղություններում (ստուգել կայքէջի՝ մեր մասին հատվածը),
 • մասնակցած լինի առնվազն մեկ ծրագրի, որ FYN-ն է կազմակերպել։

Դեսպանությունը Ձեզ հնարավորություն կտա՝

 • ստանալ դեսպանության ծրագրի վկայագիր,
 • երաշխավորագիր կազմակերպության կողմից՝ ըստ անհրաժեշտության,
 • կամավորական աշխատանքային փորձ,
 • զարգացնել կազմակերպչական, հաղորդակցման, և այլ փափուկ հմտություններ,
 • աշխատել միջմշակութային մեծ թիմում,
 • մեծացնել (գործ)ընկերային ցանցը,
 • ճանապարհորդել,
 • և ոչ միայն։

Խրախուսվում ենք մարզաբնակ և գյուղաբնակ երիտասարդ աղջիկների մասնակցությունը․ կարևորում ենք տարբեր խմբերի ներկայացվածությունն ու բազմազանությունը։

Շտապեք վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 5-ն է։
Դիմել կարող եք լրացնելով հայտադիմումը։