Follow us on >
Follow us on >

Մեկնարկում է 2024թ դեսպանների ընդունելությունը

Մեկնարկում է 2024թ դեսպանների ընդունելությունը

«Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում» ՀԿ-ն մեկնարկում է 2024թ դեսպանների ընդունելությունը։

Դեսպանությունը կազմակերպությանը անդամակցության ձևաչափ է, որի մասին որոշումը հաստատվել է Ընդհանուր խորհրդի կողմից (2022թ․ օգոստոսի 9-10, տես՝ այստեղ

ՍԵՆԲ դեսպանության ծրագիրը մեկամյա կամավորական հնարավորություն է, որը ներգրավում է հայաստանաբնակ  մոտիվացված և տաղանդավոր երիտասարդներին՝ ուղղակիորեն աշխատելու իրենց համայնքներում՝ ընդլայնելու, հավաքագրելու, աջակցելու և կառուցելու երիտասարդական ակտիվիստական համայնք և աջակցելու խաղաղության օրակարգին:

Դեսպանի գործառույթներն են՝

 • մասնակցել ՍԵՆԲ-ի և գործընկերների կողմից կազմակերպած միջոցառումներին,
 • նախաձեռնել եռամսյակում առնվազն մեկ միջոցառում (ցանկացած ֆորմատ),
 • աջակցել ՍԵՆԲ որևէ աշխատանքային խմբի աշխատանքներին (հաղորդակցում, զարգացում և ֆոնդհայայթում, ցանցայնություն և գործընկերություն և ոչ միայն),
 • ներկայացնել ՍԵՆԲ-ը տեղական և միջազգային հարթակներում:

Դեսպանը պետք է ՝

 • լինի 16-30 տարեկան, 
 • հայաստանաբնակ,
 • հետաքրքրված երիտասարդական ակտիվիզմով և առաջնորդությամբ,
 • լինի նախաձեռնող, մոտիվացված երիտասարդ,
 • տրամադրի շաբաթական 5-10 ժամ ՍԵՆԲ կամավորական աշխատանքներին, 
 • հետաքրքրություն դրսևորի ՍԵՆԲ հիմնական ուղղություններում (ստուգել կայքէջի՝ մեր մասին հատվածը),
 • մասնակցած լինի առնվազն մեկ ծրագրի, որ ՍԵՆԲ-ն է կազմակերպել։

Դեսպանությունը Ձեզ հնարավորություն կտա՝

 • ստանալ դեսպանության ծրագրի վկայագիր,
 • երաշխավորագիր կազմակերպության կողմից՝ ըստ անհրաժեշտության,
 • կամավորական աշխատանքային փորձ,
 • զարգացնել կազմակերպչական, հաղորդակցման, և այլ փափուկ հմտություններ,
 • աշխատել միջմշակութային մեծ թիմում,
 • մեծացնել (գործ)ընկերային ցանցը,
 • ճանապարհորդել,
 • և ոչ միայն։

Խրախուսում ենք մարզաբնակ և գյուղաբնակ երիտասարդ աղջիկների մասնակցությունը․ կարևորում ենք տարբեր խմբերի ներկայացվածությունն ու բազմազանությունը։

Շտապե՛ք, վերջնաժամկետը մարտի 1-ն է։
Դիմել կարող եք լրացնելով հայտադիմումը։